"Nông Lâm Mục Hành Khúc," một hành khúc đã dính liền với đời sống cuả toàn thể cựu học sinh NLS toàn Miền Nam. Riêng với Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc, học sinh nội trú, những năm tháng học tại Trường, mỗi sáng thứ Hai tất cả tề tựu tại cột cờ làm Lễ Chào Quốc Kỳ. Tất cả trang nghiêm cùng ca vang bài Quốc Ca, sau đó là Nông Lâm Mục hành khúc. Những buổi lễ lạc của tập thể NLS trong nước, nhất là tại hải ngoại bài hát vẫn được chúng ta cất cao trong sự trân trọng.

Nông Lâm Súc hành khúc