alt

Tin Buồn

Anh Trần Thanh Cảnh 
Phu Quân của chị Trần Kim Thạnh (Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc CN 65-68)
Mãn phần ngày 01 tháng 12 năm 2023 tại San Jose
Hưởng Thọ 90 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại Bay Area Mortuary Services Community Chapel 
1701 Little Orchard St, San Jose, CA 95125, United States
 
CHƯƠNG TRìNH TANG LỄ:
 
Chủ Nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023:
 
11:00 AM - 12:00 PM Lễ Nhập Niệm, Phát Tang và Cầu Siêu
12:00 PM - 01:00 PM Thăm viếng
01:00 PM Di Quan và Hỏa Táng tại Irvington Memorial Cremantory
(41001 Chapel Way, Fremont, CA 94538, United States)
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến Chị Trần Kim Thạnh và Tang Quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Anh Trần Thanh Cảnh sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU