alt
 
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

 

Anh Trần Anh Kiệt
Pháp Danh: Thanh Nghị
Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc (MS 63-66)
 
Vừa mãn phần ngày 14 tháng 08 năm 2023 tại Sài Gòn
Hưởng thọ 78 tuổi
 
Chương Trình Lễ Tang:
 
Lễ Nhập Quan: lúc 9 giờ sáng ngày 15-08-2023 tại tư gia số 164/17 Trần Quốc Thảo, quận 3, Sài Gòn
Lễ Động Quan: lúc 8 giờ sáng ngày 17-08-2023
Sau đó linh cữu sẽ được đưa đi Hỏa Táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh anh Trần Anh Kiệt sớm siêu thoát nơi Cõi Phật
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU