alt

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Tỳ Kheo Pannavera
Pháp Danh: Tuệ Trí
Thế Danh: Trần Thiện Hoài
Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc (MS 65-68)
Bào huynh của chị Trần Thị Xuân Mai 
 
Viên tịch tại Tu Viện Miến Điện ngày 04 tháng 08 năm 2023
Hưởng thọ 75 tuổi
 
Xá Lợi của Tỳ Kheo Pannavera được đặt vào Bảo Tháp nơi Sư trụ trì
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Tỳ Kheo Pannavara sớm siêu thoát nơi Cõi Phật
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU