alt

 

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Anh Đặng Ngọc Hiển
Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc TL 66-69
 
Tạ thế ngày 14 tháng 05 năm 2023 tại North York General Hospital, Toronto, CANADA
 
Hưởng Thọ 73 tuổi
 
Linh cữu quàn tại Elgin Mills Cemetery, Cremation & Funeral Centres
1591 Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ON, CANADA, L4S 1M9
 
Chương Trình Tang Lễ:
 
Thăm viếng: Từ 10:00 sáng ngày Thứ Bảy ngày 20 tháng 05 năm 2023
Lễ An Táng sẽ được tổ chức cùng ngày lúc 11: 15 sáng trong phạm vi gia đình 
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Anh Đặng Ngọc Hiển sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU