alt
 
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
 
Ông Phê-rô Nguyễn Văn Nhuệ
Giáo Sư Anh Ngữ Trường Trung Học NLS Bảo Lộc
 
Đã được Chúa gọi về ngày 30-11-2022 tại Laguna Hills, California-USA 
Hưởng Thọ 86 tuổi
 
Chương Trình Tang Lễ và thăm viếng:
 
Thứ Hai ngày 19-12-2022 tại Peek Funeral Home
7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
3:00pm-4:00pm: Nghi thức Phép Xác và Phát Tang
4:00pm-7:00pm: Đọc kinh cầu nguyện, chia sẻ, và thăm viếng
 
Thứ Ba ngày 20-12-2022
11:00am: Thánh Lễ An Táng tại Saint Nicholas Church
24252 El Toro Rd. Laguna Woods, CA 92637
Sau đó sẽ di quan và chôn cất tại Ascension Cemetery
24754 Trubuco Rd. Lake Forest, California 92630
 
Nguyện cầu hương linh Giáo Sư Nguyễn Văn Nhuệ sớm hưởng nhan Thánh Chúa 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU