alt
 
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
 
Bà Vũ Mai
Hiền Thê của anh Nguyễn Văn Ni (Khóa 1 NLS Bảo Lộc)
 
Đã được Chúa gọi về lúc 10:45 tối ngày 26-09-2022 tại California,USA 
Hưởng Thọ 69 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại nhà quàn Thiên Môn (Heaven's Gate)
8351 Katella, Stanton, CA 90680
 
Chương Trình Tang Lễ:
 
 Thứ ba ngày 04-10-2022
 10:00 - 11:00 sáng ngày 04-10-2022: Lễ Phát Tang, phép xác
10:00 sáng - 3:00 chiều: Thăm viếng
 
Nguyện cầu hương linh Bà  Vũ Mai sớm hưởng nhan Thánh Chúa 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU