alt

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

 
Cụ ông NGUYỄN THANH TRÀ
Nhạc Phụ anh Nguyễn Tôn Duyên -  CN 71
 
Tạ thế ngày 06 tháng 9 năm 2022 tại San Jose, CA
Hưởng Thọ 89 tuổi
 
Linh cữu quàn tại Oak Hill Funeral Home
300 Curtner Ave. San Jose, CA 95125
 
Chương trình Tang Lễ:
 
Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022
9:00 sáng - 10:00 sáng: Lễ Nhập liệm, Phát tang, Cầu siêu
10:00 sáng - 8:00 chiều: Thăm viếng
Thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2022
9:00 sáng - 11:00 sáng: Thăm viếng
11:00 sáng - 12:00 trưa: Động Quan và Hạ huyệt
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Nguyễn Thanh Trà sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU