alt
 
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
 
Cụ Bà Agnes Trần Thị Y
Thân Mẫu của anh Phan Tấn Phương (Thủy Lâm 66-71)
 
Đã được Chúa gọi về lúc 1:08'  ngày 15-07-2022 tại Melbourne - Australia 
Hưởng Thọ 95 tuổi
 
Chương Trình Lễ An Táng:
 
 Thứ ba ngày 19-07-2022
 Lễ Phát Tang và thăm viếng 18:30 đến 21:00
tại nhà quàn ERN JENSEN FUNERAL (2 Arthur St - St Albans VIC 3021)
 
Thứ tư ngày 20-07-2022
 Thánh Lễ An Táng lúc 12:00
 tại nhà thờ ST. MARTIN DE PORRES (58 Military rd - Avondale Heights VIC 3034)
 
Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được rước đi an táng tại 
Nghĩa Trang ALTONA FUNERALS (2-14 Dohertys Rd - Altona North VICD 3025)
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà  Agnes Trần Thị Y  sớm hưởng nhan Thánh Chúa 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU