alt
 
TIN BUỒN
 
Đaminh Nguyễn Thành Dũng
 
Em út của anh Nguyễn Thành Trung 
Đã được Chúa gọi về vào ngày 10 tháng 07 năm 2022 tại Bảo Lộc 
Hưởng thọ 60 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại tư gia, Bảo Lộc 
 
Chương Trình Tang Lễ: 
 
- 16 giờ, 10/7/2022 Nghi thức Phát Tang
- Ngày 11/7/2022 thăm viếng, cầu nguyện
- 4 giờ 30 sáng, ngày 12/7/2022 Thánh lễ An Táng tại nhà thờ Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa (Lộc Châu, Bảo Lộc)
- Hỏa táng tại Du Sinh Dalat, sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc.
 
Nguyện cầu hương linh Đaminh Nguyễn Thành Dũng sớm hưởng nhan Thánh Chúa 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU