LỜI CẢM TẠ
 
Gia đình Tang Quyến của Huỳnh Thị Kim Huệ chân thành cảm tạ
Lời chia buồn của Trường Nông lâm Súc Bảo Lộc đã dành cho gia đình chúng tôi.
Sự tưởng nhớ của Quý Thầy Cô, Quý Bạn Đồng Môn đã là lời cầu nguyện chân thành nhất để tiển đưa Kim Huệ về Miền Đất Phật.
Lời chia buồn của quý vị cũng là sự an ủi lớn lao cho gia đình chúng tôi.
 
Tang gia đồng bái tạ
 
Thay mặt tang quyến
Hoa Huỳnh