alt

Vô Cùng Thương Tiếc Báo Tin Trễ

Ông ĐẶNG HỮU THỨC
Sinh năm 1940 Thừa Thiên – Huế
Nguyên GS Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương và Bình Thuận
Nguyên Học Viên Ban Thủy Lâm NLS Bảo Lộc 63-66
Mãn phần ngày 04 tháng 8 năm 2021
Hưởng Thọ 82 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại tư gia Đức Long - Phan Thiết - Bình Thuận.
Lễ Động quan vào sáng ngày 6 tháng 8 năm 2021
 
Lễ An Táng tại Nghĩa Trang Thành Phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Ông Đặng Hữu Thức sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU