alt

Vô cùng thương tiếc báo tin

Anh Trần Gia Bửu
Ca Nhạc sĩ Phượng Vũ  
Cựu Học Viên NLS Cần Thơ 
 
Mãn phần ngày 16-04-2021
Hưởng thọ 74 tuổi
 
Tang Lễ và Lễ Hỏa Táng được tổ chức tại
Heaven's Gate Funeral Home 
8321 Katella Station CA
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc và Nhóm Bạn 66-69 NLS Bảo Lộc  
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến và quý anh chị:
 
- Trần Thị Hương Lan & Khúc Minh NLSBL (MS 66-69) 
- Trần Gia Khánh NLSBL (MS 66-69)
- Trần Thị Thùy Hương NLSBL (CN 71-73)
- Trần Thị Quỳnh Hoa NLSBL (CN 71-74)
- Trần Thị Diễm Phúc Đệ Tứ NLSBL 71-73
- Trần Gia Lộc Đệ Tứ NLSBL 71-73
 
Nguyện cầu hương linh anh Trần Gia Bửu sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU