alt

LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ quý bằng hữu cựu học viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc trong và ngoài nước đã gọi, gửi điện thư phân ưu trước sự ra đi của chị hai chúng tôi là:
 
Trần Hồng Nhung
Mãn phần ngày 14 tháng 01, 2021
 
Chúng tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của tất cả đã chia sẻ cùng chúng tôi trước nỗi buồn đau mất mát này. 
Xin đa tạ!
 
Thay mặt gia đình:
Trần Hồng Yến, Trần Hồng Vân