Hội rất cám ơn quý Thầy Cô và quý anh chị luôn tích cực ủng hộ để Hội có phương tiện chi phí cho các sinh hoạt trong những năm qua.

Mọi sự ủng hộ xin gởi chi phiếu về Thủ Quỹ: 

Dang Hoang Mai
10421 Russell Ave.
Garden Grove, CA 92843
USA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone : 1 (714) 548-4584
 

Danh Sách đóng tiền ủng hộ Hội 

Niên Khoá  Tên Họ  2019 2020 2021 2022 2023 2024
  Thầy  Nguyễn Văn Nhuệ              
NLS 63-65 Nguyễn Văn Sang              
NLS 61-63  Bùi Công Tạo  $20          
CN63-64  Nguyễn Đăng Hương               
MS63-66  Nguyễn Thành Mới  $20   $20        
MS63-66  Nguyễn Văn Ni               
MS63-66  Nguyễn Bửu Linh              
CN63-66  Đỗ Hữu Triệu  $20          
CN63-66  Hồ Thành Huân             
CN63-66  Phan Thị Đức             
MS64-67  Lê Thị Yến  $20   $20  $20  $20 $20 $20
TL64-67  Trần Quang Minh               
MS63-67  Trần Danh Dự  $20 $20         
CN64-67  Trịnh Minh Kế               
MS64-67  Nguyễn Thanh Thủy              
MS64-67  Châu Thị Nga  $20          
MS64-67  Ngô Thị Độc Lập    $20   $20        
CN64-67  Tô Hoàn Ân               
CN67 Phạm Văn Hạnh            
CN68 Vương Đình Ánh            
CN68 Huỳnh Thanh Quang $20          
CN63-68 Nguyễn Đức Huy $20          
CN63-68  Huỳnh Thị Hương  $20 $20        
TL65-68  Đặng Tấn Lung  $20 $20        
CN65-68  Trần Thị Sâm               
CN63-68  Phạm Kim Nguyên  $20          
CN65-68  Nguyễn T. L. Phương             
CN65-68  Đặng Hồng Kim Thu             
CN65-68  Trân Kim Thạnh    $20           
CN65-68  Bùi Đức Thắng             
CN65-68  Vương Thế Đức  $20          
CN65-68  Lê Đình Bang             
TL65-68  Đinh Văn Lê             
TL65-68  Nguyễn Hoàng Nam             
CN65-68  Dương Thành Đạt  $20           
TL66-69  Tôn Tường Duy             
MS65-68 Đỗ Thành Chỉnh            
CN65-68  Phạm Văn Hùng  $20           
CN66-69  Tôn Thọ Tế  $20 $20  $20      
CN66-69  Dương Bá Kim  $20           
CN66-69  Hồ Hoa  $20          
CN66-69  Phú Ngọc Quang    $20   $20        
CN66-69  Cao Thị Xuân Liễu  $20 $20         
CN66-69  Bùi Thị Đậu             
CN66-69  Võ Thị Lộc             
MS66-69  Lê Thị Bình               
CN66-69  Lê Thị Thoại             
CN66-69  Nguyễn Văn Hải               
CN66-69  Nguyễn Thị Kim Thu  $20  $20         
CN66-69  Đào Vĩnh Đức             
CN66-69  Trần Hồng Yến             
MS66-69  Trần Hồng Vân             
TL66-69  Huỳnh Kim Thạch  $20  $20        
CN66-69  Hoàng Kim Đỉnh $20 $20        
CN66-69 Trần Thị Xuân Mai $20          
CN66-69 Vũ Minh Yên $20          
MS67-69 Nguyễn Văn Triệu $20 $20 $20 $20    
TL67-69  Nguyễn Triệu Lương             
TL67-70  Hồ Công Danh             
CN69 Nguyễn Mẫn Đạt $20 $20 $20 $20 $20  
TL67-70  Nguyễn Việt Thắng  $20 $20        
MS67-70  Nguyễn Thị Thường             
MS70 Nguyễn Thi Liên  $20          
CN67-70  Nguyễn Hưng Thái               
CN65-70  Nguyễn Ngọc Dzoanh              
CN70 Trương Thoai Sam            
TL67-70  Dương Thái Phương  $20          
TL67-70  Vũ Thế Lực    $20           
TL65-70  Nguyễn Gia Phương  $20 $20 $20 $20    
TL67-70  Vương Văn Khôi             
TL66-70  Trần Quốc Hiệp               
TL66-71  Ngô Hữu Thành  $20 $20        
 TL66-71 Vũ Ngọc Hòa    $20           
TL68-71  Hoàng Ngọc Chính             
MS68-71  Thái Thị Tốt             
CN68-71  Nguyễn Khắc Dũng             
CN68-71  Hồ Thị Kim Trâm $20 $20        
CN68-71 Nguyễn Triệu Toàn   $20          
MS68-71 Nguyễn Quang Minh            
MS68-71  Trần Châu Hoành             
CT73  Huỳnh Đăng Trung  $20          
CN66-72  Đặng Viễn Thông              
CN69-72  Võ Văn Nua              
TL70-73  Nguyễn Văn Đạo             
TL70-73  Giang Văn Cảnh              
TL70-73  Nguyễn Đức Trang               
CT70-73  Ung Siu Mằn  $20          
CT70-73  Bùi Nguyên Tùng             
CN71-73  Trần Thị Quỳnh Hoa $20 $20        
MS 68-73 Nguyễn Hữu Trí            
TL69-74  Thạch Võ             
CT71-74  Trần Khánh Văn  $20          
MS71-74  Nguyễn Văn Khang  $20          
CT71-74  Tô Minh Hiếu            
TL74  Đặng Đình Thông  $20          
TL74  Lưu Thanh Hiệp            
TL74  Dung Nguyễn            
TL74  Vũ Văn Đình  $20 $20        
TL74  Phạm Ngọc Đức            
TL74  Nguyễn Anh Dũng $20           
MS74  Lam Nguyễn            
MS74  Nguyễn Thi Thanh Hà  $20 $20        
CT74  Lê Minh Triết            
CT74  Đỗ Trí Trung             
CT74  Nguyễn Văn Tùng             
CN70-75  Nguyễn Thị Kim Liên               
CT72-75  Nguyễn Thế Bảo               
CN72-75  Nguyễn Duy Cần               
CN72-75  Trần Công Tấn               
TL72-75  Nguyễn Đức Huy  $20           
CN72  Chương B. Tang              
TL75  Huỳnh Văn Tánh               
TL75  Trung Đặng $20          
TL75  Hồ Phước Thành $20          
MS75 Dang Hoang Mai $20          
MS76 Trần Huỳnh Mai            
MS76 Loan Lê $20          
CT75 Phạm Ngọc Đức $20          
NLS CT  Trần Văn Điện             
NLS BT  Hứa Thao             
Thân Hữu  Trần Thị Kim Anh             
Thân Hữu  Nguyễn Đăng Tuấn $20 $20         
Thân Hữu  Nguyễn Việt            
Thân Hữu  Đỗ Thái            
Thân Hữu  Nga            
Thân Hữu  Son Le            
  Cộng thu mỗi năm $1,060 $440 $100 $80 $40 $20

 

Danh sách được cập nhật ngày 23 tháng 04 năm 2020:

Năm 2020: $20 x 5 người = $100 (các anh Trần Danh Dự, Nguyễn Việt Thắng, Ngô Hữu Thành, Vũ Văn Đình, chị Thanh Hà)

Danh sách được cập nhật ngày 04 tháng 08 năm 2019:

Chị: Quỳnh Hoa, Huỳnh Thị Hương, Lê Thị Yến, anh Đặng Tấn Lung, (2019 và 2020). Chị: Thanh Hà, Hoàng Mai, Loan Lê; Anh: Vũ Văn Đình, Dương Thành Đạt, Phạm Văn Hùng, Hồ Hoa, Nguyễn Việt Thắng, Huỳnh Đăng Trung, Nguyễn Đăng Tuấn (2019) 

Danh sách được cập nhật ngày 07 tháng 03 năm 2019:

* Chị Phú Ngọc Quang (2019, 2020), anh Nguyễn Văn Triệu, Ngô Hữu Thành, Vũ Ngọc Hòa, Nguyễn Văn Khang, Đặng Đình Thông, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đức Huy (2019)