Cảm ơn anh Nguyễn Thành Trung đã bỏ công thực hiện video Trường Xưa Dấu Yêu qua những hình ảnh ghi vào những lần Đại Hội của anh chi em Nông Lâm Súc Bảo Lộc tại hải ngoại.

Mời Thầy Cô và quý bạn cùng xem.