Cảm ơn Thầy Phan Bá Sáu đã bỏ công thực hiện video Đêm Dạ Tiệc Đại Hội XI tổ chức ngày 28 tháng 08 năm 2022 tại Nhà Hàng Diamond Seafood Palace, Little Sài Gòn. 

Mời Thầy Cô và quý bạn cùng xem.