Cảm ơn Thầy Phan Bá Sáu đã bỏ công quay và thực hiện video Tiền Đại Hội XI tổ chức ngày 27 tháng 08 năm 2022 tại nhà chị Kim Nguyên ở Little Sài Gòn. 

Mời Thầy Cô và quý bạn cùng xem.