Danh sách Thầy Cô, anh chị NLS Bảo Lộc và thân hữu

Tham dự Đại Hội NLS-BL Kỳ XI, ngày 28/8/2022

 
Thầy Cô / Lớp  Tên Họ Số người tham dự  Đến Từ 
Thầy Cô Phan Bá Sáu 2 CA
Thầy Cô Minh Nguyệt 2 CA
Thầy Cô Nguyễn Văn Khuy 12 Texas
Anh chị Bùi Tho 2 Việt Nam
Anh chị Đặng Tấn Lung-Hương 2 San Jose
Chị Châu Nga 1 CA
Anh  Trần Danh Dự 1 CA
Anh Nguyễn Thành Mới 1 CA
Anh Phạm Hùng 1 CA
Anh Nguyễn Thành Đạt 1 CA
Anh Lê Đình Bang 1
York, Pennsylvania
Anh Đặng Văn Trung 2 CA
Anh chị  Dương Thái Phương-Hoa 2 CA
Anh chị Hồ Công Danh-Thanh Thảo 2 Florida
Anh chị Nguyễn Việt Thắng-Như Nguyện 2 CA
Anh  Ngô Hữu Thành 1 CA
Anh chị Phạm Kim Nguyên 2 CA
Anh chị Cao Xuân Liễu-Cương 2 CA
Anh Phạm Ngọc Đức 2 CA
Anh chị  Đặng Hoàng Mai 2 CA
Anh chị Huỳnh Kim Thạch 10 Seattle
Anh chị Khang Nguyễn 2 CA
Anh chị Đình-Thanh Hà 2 CA
Anh Việt-Thái 2 CA
Anh chị Loan Burney 2 CA
Chị Cathy Trần 2 Australia
Anh chị Trần Quỳnh Hoa-Tuấn 2 CA
Anh Triệu Bối 3 CA
Chị Nhuần 1 Nam CA
Anh Văn Trần 1 CA
Chị Liên Nguyễn 1 CA
Anh Nguyễn Anh Dũng 1 CA
Anh Huy-Dũng 2 CA
Chị Võ Thị Lộc 1 Seattle
Anh Phú Ngọc Quang 1 CA
Chị Lê Thị Yến 1 CA
Anh Dương Bá Kim 2 Texas
Chị Nguyễn Thị Kim Thu 1 Boston
Anh Hồ Hoa 1 CA
Anh Vũ Minh Yên 1 CA
Chị Trần Thị Xuân Mai 1 CA
Chị Tôn Kim Yến 1 Việt Nam
Anh Tôn Thọ Tế 2 CA
Anh Vũ Thế Lực 2 Las Vegas
Anh Đốc-Xuân 2 CA
Anh chị Nguyễn Gia Phương-Huệ 2 Canada
Anh  Dương Phú Lộc 1 North Carolina
Chị  Kiều Loan 1  
Anh  Đỗ Hữu Triệu 1  
Anh  Nguyễn Khắc Dũng 1  
       
       
       
Tổng Cộng   96  
 
 Danh sách sẽ được cập nhật mỗi cuối tuần nếu có người ghi danh thêm, đề nghị ghi rõ nơi đến từ đâu.
Nếu có sự sai sót hoặc cần điều chỉnh, xin thông báo về Ban Điều Hành Hội: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Cập nhật mới nhất vào ngày 23 tháng 8 năm 2022