Kính Thưa Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc, 
 
Phiên họp tại tư gia của Phạm Kim Nguyên vào ngày 03 tháng 11 năm 2019 được sự tham dự của khoảng 30 vị, gồm Thầy Cô Phan Bá Sáu, Ban Điều Hành, và một số anh chị cư ngụ vùng Nam Cali. 
 
Một số ý kiến được nêu lên, bàn thảo về việc tổ chức Đại Hội XI vào năm 2020 và đã được đa số đồng ý, cùng quyết định những điều sau đây:
 
1. Đại Hội Thứ XI, được tổ chức vào hai ngày cuối tuần, 22 và 23 tháng 8 năm 2020.
 
1.1. Tiền Đại Hội: Ngày thứ bảy, 22 tháng 8 năm 2020. Như những Đại Hội trước, Tiền Đại Hội được tổ chức tại tư gia của Phạm Kim Nguyên.
 
1.2. Đêm Đại Hội được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 23 tháng 8 năm 2020 tại một nhà hàng sẽ được chọn trong vùng Nam California. Địa điểm sẽ được thông báo sau.
 
2. Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội: Được sự ủy thác của Hội cũng như được Anh Ngô Hữu Thành TL 71 đồng ý nhận trách vụ.
 
Dù còn 10 tháng nữa, tuy nhiên chúng tôi xin phổ biến sớm để quý Thầy Cô cùng quý anh chị ở phương xa có thể sắp xếp công việc, thời gian, cũng như đủ thời gian xin visa qua tham dự Đại Hội.
 
Chi tiết địa điểm nhà hàng, giờ giấc cùng nội dung chương trình Đại Hội và Hậu Đại Hội sẽ được Ban Tổ Chức thông báo sau. 
 
Trân trọng,
 
Thay mặt Ban Điều Hành Hội 
Phạm Kim Nguyên