alt
國  泰  民  安  幸  福  到
 
農  林  畜  者  清  閒  歸
 
Quốc thái dân an, hạnh phúc đáo
Nông Lâm Súc giả, thanh nhàn quy
 
Chúc quý Thầy Cô và Anh Chị cựu HS NLS Bảo Lộc:
VẠN SỰ NHƯ Ý
 
Giáp Ngọ Xuân 2014
Thầy Châu Kim Lang