01 tháng 08,  2022
 
Thân gởi quý Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc Hải Ngoại,  
 
Sau 6 năm, một khoảng thời gian khá dài, chị Kim Nguyên và các anh chị trong Ban Điều Hành đương nhiệm đã làm việc hết mình để điều hành Hội. Đã đến lúc, và cũng theo qui định Ban Điều Hành đương nhiệm cần được nghỉ ngơi.
 
Hiện tại, hoàn cảnh chung của khá nhiều hội đoàn nhất là các hội cựu học sinh gặp khó khăn trong việc tìm nhân sự mới chịu nhận trọng trách khi Ban Điều Hành đương nhiệm sắp mãn hạn; không ngoại lệ Hội của chúng ta cũng khá vất vả tìm người kế nhiệm. May mắn thay, sau nhiều buổi trao đổi, kêu gọi, Hội chúng ta đã có được một Liên Danh ứng viên Nguyễn Thanh Hà sẵn lòng gánh vác công việc của Hội cho nhiệm kỳ 2022-2026.
 
Theo thông lệ như những kỳ bầu cử trước, khi chỉ có một liên danh, chúng ta sẽ bỏ phiếu tín nhiệm. 
 
Qua thăm dò, được đông đảo thành viên tán đồng, ca ngợi tinh thần tích cực tình nguyện của quý anh chị trong Liên Danh chị Nguyễn Thanh Hà, đặc biệt, được sự ủng hộ, tán đồng của những anh chị đầu đàn, các khoá 1,2,3… và các vị Hội Trưởng tiền nhiệm.
 
Mặc dầu phiếu tín nhiệm của Hội Viên vẫn tiếp tục gởi về, nhưng trên thực tế Liên Danh Nguyễn Thanh Hà gần như là liên danh đắc cử, hợp qui định và hợp ý của các hội viên.
 
Với cương vị Trưởng Ban Bầu Cử, tôi hết sức yên tâm. Dù đương nhiên đắc cử, nhưng Liên Danh Nguyễn Thanh Hà cần được sự tán đồng của đông đảo của quý thành viên của Hội, một yếu tố hết sức quan trọng trong việc điều hành Hội sau này. Chúng ta sẽ tiếp tục theo mốc thời gian đã ấn đình, ngày 20 tháng 8, 2022 hạn chót bỏ phiếu tín nhiệm. Từng bước, để hoàn tất tiến trình bầu cử, chúng tôi kêu gọi, nếu chưa, mong quý anh chị hãy tham gia vào việc bỏ phiếu tín nhiệm. 
 
Thân chúc mừng Hội, mừng chị Kim Nguyên và Ban Điều Hành đương nhiệm sẽ có nhân sự mới thay quý vị gánh vác công việc của Hội, mừng và chúc Liên Danh Nguyễn Thanh Hà đã và đang được đông đảo ủng hộ, ca ngợi tinh thần tự nguyện tích cực của quý anh chị.  
 
Thân kính,
Lục Phan
Thay mặt Ban Bầu Cử
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài