Ngày 17 tháng 7 năm 2022
 
Thân gửi các anh chị, 
 
Theo thông báo “Lịch trình và thể thức bầu Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2022-2026” ngày 10 tháng 5 năm 2022, thời hạn ấn định ứng cử, đề cử đã chấm dứt vào ngày 15 tháng 07 năm 2022.
 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo liên danh ứng cử duy nhất với thành phần nhân sự sau đây: 
 
1. Nguyễn Thanh Hà, MS-1973-1975. Hội Trưởng
2. Nguyễn Anh Dũng, MS-1971-1974. Tổng Thư Ký
3. Nguyễn Khang, MS-1971-1974. Hội Phó Nội Vụ
4. Nguyễn Đức Huy, TL-1972-1975. Hội Phó Ngoại vụ
5. Đặng Hoàng Mai, MS-1972-1975. Thủ quỹ
 
Vì chỉ có một liên danh, những anh chị chịu khó đứng ra lãnh trách nhiệm cũng như gánh vác công việc của Hội, nên thay vì bỏ phiếu bầu, chúng ta bỏ phiếu tín nhiệm với cách thức bỏ phiếu tương tự ghi trong thư thông báo nhưng đơn giản hơn.
 
Xin nhắc lại:   
 
1. Thể thức: Email hay điện thoại (địa chỉ email và điện thoại ở cuối thư thông báo này)
 
Nếu gọi điện thoại không gặp, xin để lại lời nhắn với những chi tiết tên họ, lớp, năm ban học, số điện thoại. Nếu là người lần đầu tiên tham dự bầu hay bỏ phiếu tín nhiệm xin để lại tên hai bạn học với số điện thoại của họ.
  
Phiếu tín nhiệm có thể cho cá nhân, hay cho cả nhóm bạn xin ghi chi tiết: tên họ, lớp, năm, ban học, số điện thoại
 
2. Thời gian bỏ phiếu tính nhiệm: Từ 17-07-2022 đến ngày 20-8-2022
 
Luôn mong được sự tham gia, hỗ trợ, phụ lực của các anh chị. Xin chuyển thông báo này đến bạn bè của mình để giúp việc bỏ phiếu tín nhiệm được thành công mỹ mãn.  
 
Thân chào,  
 
Thầy Phan Bá Sáu
Đại diện Ban Tổ Chức Bầu Cử
 
Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử:
 
Mr. Sau Phan
Phone: 224-280-4629 (cell)
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài