alt       Mục "Nhắn Tin Tìm Bạn" đã được thành hình từ lâu nhưng chỉ là những mẫu tin rời. Nay chúng tôi lập hẳn một trang. Quý bạn nào cần nhắn tin hay tìm bạn xin e-mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với chi tiết.  Xin kèm theo hình ảnh nếu có. Những tin nhắn sẽ được đăng theo thứ tự mới đến cũ.    
  
Khi tin nhắn có kết quả, xin quý vị cho chúng tôi biết để xoá đi.
 
oOo

 

Tháng 3 - 2022

Tìm người thân không nhớ tên, cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc trong những năm 1971-1975, gốc người Hoa. Thời gian học hình như em lưu trú tại nhà của Thầy Trương Miêu. Nhà của em tại Sài Gòn. Ba em tên Lưu Nhựt, trước năm 1975 là nhà khai thác lâm sản ở Phước Long và là chủ của trại nuôi ong tại Túc Trưng. 

Nếu em hay những người bạn cùng lớp, cùng trường hay con cháu của Thầy Trương Miêu biết tin xin liên lạc với Trang Nhà qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Đa tạ.