Anh Vũ Thế Lực kính mời Thầy Cô và các bạn hãy cùng nghe lại một bản nhạc luôn được yêu chuộng do ca sĩ Scott McKenzie trình bày

Tên  bản nhạc: San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair).
Lời và nhạc: John Phillips.
Trình bày: Scott McKenzie.
Phát hành: MCA Music Publishing, a Division of MCA, Inc Courtesy of Epic Records

Sau khi phát hành vào tháng 5, 1967, bản nhạc được ưa chuộng và xếp thứ 4/20 bản nhạc được ưa thích nhất.  Muốn biết thêm chi tiết đọc  http://scottmckenzie.info/san-francisco.html

Lời nhạc 

If you're going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you're going to San Francisco
You're gonna meet some gentle people there
For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there.
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair.
All across the nation such a strange vibration.
People in motion.
There's a whole generation with a new explanation.
People in motion. People in motion.
For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair.
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in there.
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in there.

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài