tp9.jpg
 
Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường


 tp8.jpg
 
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

 tp7.jpg
 
Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du

 tp6.jpg
 
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui  

 tp5.jpg
 
Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh

 tp4.jpg
 
Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài
 
 tp3.jpg
 
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về
 
 tp2.jpg
 
Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành
Mãn Giác Thiền Sư

 tp1.jpg
 
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
 
Tranh của Họa sĩ Koukei Kojima – Nhật Bản