Lang thang trên mạng bắt gặp bức tranh quê hương VN tuyệt đẹp do người bạn đa tài của mình vẽ, Họa Sĩ Nguyễn Thành Trung. Xin san sẻ.

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài