Bạn Vũ Thế Lực mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức bản nhạc "Mùa hè", sáng tác bởi Antonio Vivaldi. Bản nhạc được trình diễn bởi "Bộ Tứ", có tính cách hài hước được ghi âm trực tiếp cho việc thực hiện phim "Salut Salon, The Movie.". Phim nầy được đạo diễn bởi nhà làm phim âm nhạc Ralf Pleger.  Video vừa đăng tháng 5, 2014 dã được gần 12 triệu lượt xem.

Cùng Tác Giả / Đề Tài