Trên Facebook thấy ảnh do anh chàng Nguyễn Thành Trung đăng với lời ghi, "Thoắt đấy đã đúng 40 năm (12/6), vài hình ảnh ngày này thuở ấy! Còn một đoạn nữa ta tiếp tục bước đi..."

Không rõ đây là lời tiếc rẻ thời gian, tuổi hoa niên qua nhanh, hay lời than vắn, thở dài cho điều gì đó! Một đỗi ngăn ngắn nữa, hãy ráng bước đi, ráng chịu đi... 

Dù là gì đi nữa, cứ thấy "Ngày Kỷ Niệm," ta cứ chúc mừng, còn là lời than, lời tiếc, lời mừng rỡ reo vui người trong cuộc hiểu rõ hơn!

Nếu bốn mươi năm trước không được dự, không được cùng nâng ly rượu mừng, thì bốn mươi năm sau vẫn còn tồn tại, vẫn còn duyên may để nhìn ngắm hình ảnh "ngày ấy" của bạn mình, xin mượn những dòng này nâng chén Chúc Mừng Anh Chị  Nguyễn Thành Trung, chúc anh chị có thêm bốn mươi năm nữa, bên nhau hưởng vị đắng, vị ngọt mà đời đã cho ta trong những ngày ghé lại chốn này.

Xem thêm hình ảnh ở trang FB của anh  Nguyễn ThànhTrung  

Cùng Tác Giả / Đề Tài