Cô Dương Thị Tuấn Ngọc dự Đại Hội 4, 2007, tại San Jose, CA
Kính thưa Thầy Sáu, Thầy Khuy, Thầy Thịnh, Thầy Nhuệ, Cô Vân… kính mến,
 
Cùng toàn thể cựu hv nls Bảo Lộc thân mến,
 
Ban Điều Hành Hội Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc cũ  đã hoạt động bền bĩ bao nhiêu năm gian khó từ khi được bầu đến bây giờ. Tôi trân trọng công sức của toàn thể quý anh chị em từ lâu.
 
Ngày hôm nay tôi  được  tin là quý vị đã đồng thuận bầu Ban Điều Hành mới. Tôi hoàn toàn ủng hộ tinh thần đoàn kết của Ban Điều Hành sắp được bầu nối tay, tiếp sức lo cho toàn thể chúng ta.
 
Tôi xin được nói lên tấm chân tình của mình là: hết lòng ủng hộ Ban Điều Hành mới đứng ra đảm nhiệm công việc cho Hội Hội Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc.
 
Chân thành trân quý công việc  của các bạn ở Mỹ. Kính chúc tất cả quý bạn có năm mới thành công, vui vẻ.
 
Thân ái,
 
Dương Thị Tuấn Ngọc 
Cùng Tác Giả / Đề Tài