altNếu tôi có mặt ở đây, chắc tôi đã khóc vì vừa mất một đồng môn, mất một người em thân mến .Tôi không gặp Đạo nhiều, chưa hiểu Đạo nhiều nhưng những gì mà Đạo và vợ chồng Đạo đã sống đã làm cho NLS khiến tôi vô cùng mến mộ, trước hết cho tôi chia buồn cùng Hương và gia đình, và cho tôi có vài lời trước giờ linh cửu của Đạo
 
Đạo ơi,  
Với vai trò phó hội, dáng dấp to con, sắc diện hồng hào tinh thần khoáng đạt.
Những tưởng với sức dài, vai rộng, xả thân gánh vác việc hội việc trường, vun xây tình cao nghĩa rộng của người Nông Lâm súc chúng ta, và rồi rày đây mai đó với ngụm bia cốc rượu gặp bạn tìm bè, cười cùng cười, vui cùng vui khó cùng khó…
Cho anh em còn gặp nhau tay bắt mặt mừng, còn hẹn hò: gặp nhau họp mặt.
Cho thầy trò xưa cũ hội ngộ,ôn cố tri tân, thắm tình đoàn kết.
 
Nào ngờ ác bệnh cưu mang, dấu lòng không ngỏ.
Cho cái vui cùng anh em trọn vui, cho cái được của anh em trọn được.
Có cái cắn răng nào trong cơn đau nhức? mà sao lúc nào anh cũng hả miệng cười?
Đạo là thế phải không hả Đạo?
Bây giờ anh đã ra đi, đã trả nhịp tim đã rời hơi thở.
Nhịp tim anh chúng tôi sẽ giữ, hơi thở anh sẽ được thổi bùng.
Cho tình Nông Lâm Súc dâng cao
Giữ mãi kỷ cương: Tôn sư trọng Đạo
Nhuần sách thánh hiền: thuận thảo tông môn.
Anh đã làm, và những gì anh muốn - chúng tôi sẽ tiếp.
Giờ đây!
Xin đốt nén tâm hương,
Xin được làm dấu thánh
Nguyện cầu hương linh anh được như thánh ý,
Sớm nhàn du vào nước Chúa yên bình.
Bái Biệt, xin Bái Biệt!
Đạo Ơi !
 
Bảo lộc, ngày 1-10 -2011
BÙI THO, Thủy Lâm 1963
Cùng Tác Giả / Đề Tài