Buông tay để cánh diều bay
Khép hờ cổng cũ đợi ngày mùa sang
Gió lay hoa dại điệu đàng
Môi cong kiêu hãnh, đồi vàng ngẩn ngơ
 
Vườn xưa rung nhẹ hương tơ
Hình như có kẻ đụng hờ vết đau
Mắt huyền xưa - nhớ tình đầu
Dấu chân nào để ngàn sau bước tìm.
 
Nguyễn Thành Trung