Giọt sương đọng đêm qua
Dấu chân bờ rêu phủ
Dạ lý trên thềm nhà.

Hình như là lâu lắm
Chẳng ai bước chân về
Cội tường vi xơ xác
Gầy gò vươn giậu tre

Về ngang căn nhà gỗ
Ô cửa kính hoen mờ
Gác xưa, thời trọ học
Xám buồn hơn câu thơ

Nhìn quanh đường sỏi nhỏ
Xem ai có làm rơi
Kỷ niệm xưa ngày nọ…
Gió buồn chẳng buông lời

Lất phất bụi mưa sáng
Giật mình tỉnh mơ hoang
Bên đồi căn gác trọ
Một dấu chấm hoang tàn!Nguyễn Thành Trung