Đường xưa dấu chân

Sỏi đá vây quanh
Một căn nhà gỗ
Giàn hoa giấy đỏ
Chiếc cầu thang xiêu
Anh còn ở đó
Đợi ai – chờ ai?
*
Chiều chưa tắt nắng
Chuông nhà thờ buông
Một tà áo trắng
Ngang qua gác buồn
Tiếng đàn guitar
Cô đơn buồn bã
Những bậc thang kia
Chờ gót chân ngà
*
Giàn hoa đã héo
Gác trọ buồn tênh
Mặt trời đã khuất
Nơi phía an bình
Tìm đâu áo trắng
Tìm đâu tháng năm
Đàn xưa vỡ tiếng
Trong cõi xa xăm.

Tháng tư 1999
Nguyễn Thành Trung