Nhân Ngày Vinh Danh Mẹ, Thầy Châu Kim Lang gởi tất cả bài thơ do Thầy diễn Nho từ bài thơ "Vườn Thiền Tặng Mẹ" của nhà thơ Phạm Đình Nghi. Với lời nhắn, Thầy riêng tặng và chia sẻ cùng anh Vương Thế Đức nỗi buồn vừa mất Mẹ. (Trang Nhà)
 
禪 園 贈 母
 
是 一 禪 園 於 母 身
禪 源 是 母 心 深 憐
玄 妙 母 心 身 是 甚
産 生 王 霸 勢 家 忻
才 葩 豪 傑 英 雄 出
賢 者 她 身 過哲 人
如 似 母 心 海 滿 水
風 波 日 月 不 虧 頻
母 心 現 面 四 方 位
聴 呼 聲 度 世 忘 身 

 

THIỀN VIÊN TẶNG MẪU 
                         
Thị nhất thiền viên ư mẫu thân               
Thiền nguyên thị mẫu tâm thâm lân       
Huyền diệu mẫu tâm thân thị thậm         
Sản sinh vương bá thế gia hân              
Tài ba hào kiệt anh hùng xuất                 
Hiền giả tha thân quá triết nhân              
Như tự mẫu tâm hải mãn thủy                 
Phong ba nhật nguyệt bất khuy tần       
Mẫu tâm hiện diện tứ phương vị             
Thính hô thanh độ thế vong thân.          
 
Châu Kim Lang
(diễn Nho từ bài thơ VƯỜN THIỀN TẶNG MẸ)
 
VƯỜN THIỀN TẶNG MẸ
 
Thân Mẹ cả một Thiền viên
Tâm Mẹ là cả nguồn Thiền thâm sâu
Tâm thân Mẹ thật nhiệm mầu
Sản sinh bao đấng vương hầu thế gia
Anh hùng hào kiệt tài ba
Triết nhân hiền giả cũng qua thân nầy
Tâm Mẹ như biển nước đầy
Sóng to gió lớn tháng ngày không vơi
Tâm Mẹ cùng khắp nơi nơi
Lắng nghe tiếng gọi độ đời quên thân.
 
Phạm Đình Nghi