Thầy Đặng Quan Điện vĩnh viễn ra đi vào ngày 16 tháng 11, năm 2007, sắp tròn 10 năm.  Ông ra đi trong sự thương tiếc của những người thân, đồng sự và nhất là với học trò. Với sự thương kính, lòng tri ân họ đã đứng ra lo hậu sự cùng lễ tang Người Thầy của mình thật trang trọng, chu đáo.  

Hầu như giới chức phục vụ trong Ngành Nông Nghiệp Miền Nam Việt Nam, hay những ngành liên quan, đều biết đến sự nghiệp giáo dục của Thầy; một số không nhỏ đã được Thầy trực tiếp hay gián tiếp đào tạo, dạy dỗ.

Thầy được biết đến là người khai sáng nền giáo dục Kỹ Thuật Nông Lâm Súc bậc Trung Học. Ông giữ chức vụ Giám Đốc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc trong nhiều năm, có công trong việc phác họa, xây dựng, phát triển cùng kiện toàn các Trường Trung Học NLS ở hầu hết các tỉnh thành Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1963 đến năm 1975. 

Suốt đời, Thầy đeo đuổi lý tưởng, cống hiến tài năng nhằm góp phần tạo sự phồn thịnh cho Đất Nước, mang lại ấm no cho Người Dân qua giáo dục Kỹ Thuật Nông Nghiệp. Lý tưởng cao đẹp, kiến thức uyên bác, năng lực xuất chúng, lòng hy sinh, kiên trì suốt đời đeo đuổi, chẳng may không phùng thời, công trình sau mười hai năm xây dựng của Thầy đã bị sự dốt nát, sự tăm tối xóa đi. Nhưng sự nghiệp và công ơn của Thầy vẫn luôn khắc ghi trong tâm tưởng của hàng vạn chuyên viên ưu tú của Ngành đã được Thầy trực tiếp hay gián tiếp đào tạo. Trên hết là đức độ, sự liêm khiết, cùng cung cách giản dị, bình dân của Thầy, một nhân cách lớn, thật cao cả, thật đáng ngưỡng mộ; Thầy là tấm gương sáng ngời cho những thế hệ nối tiếp. 

Sinh thời Thầy được đồng sự, nhân viên và học trò nể trọng, thương kính. Sau khi Thầy vĩnh viễn ra đi, tình cảm tôn kính ấy vẫn luôn được trọn vẹn lưu giữ. Ngày giỗ hàng năm của Thầy được tổ chức tại tư gia, dù đơn sơ đến đâu, ngoài người thân, bà con thân thiết luôn được những người đồng sự, nhân viên và học trò đến tưởng niệm. 

Nhân giỗ thứ mười của Thầy, mong đôi nét ghi lại về Thầy được xem như là nén hương, với tâm thành thấp tưởng nhớ, cùng tỏ lòng thương kính, biết ơn Người Thầy, người dầy công khai sáng hệ thống giáo dục Kỹ Thuật NLS bậc Trung Học mà chúng ta, ít nhiều, hoặc trực tiếp hay gián tiếp được đạo tạo, được thọ ơn dạy dỗ.

Theo Trang Nhà NLS BD