Một sớm thong dong, Thầy lên đường, 
Bỏ lại Trần thế, chốn tai ương,
Bao năm nước mất, nhà tan tác,
Cùng lũ hoc trò, nhiều tiếc thương! 

Nhân nghĩa đời nay chỉ bạc vàng,
Thầy về trên ấy cõi thênh thang,
Còn có chúng con, hương lòng thắp,
Dẫu có chia ngăn chốn bạt ngàn...
 
Cung kính tiễn linh hồn Thầy Nguyễn Khánh Kim về miền Nước Chúa.
 
mayhadu
Đứa học trò dở dang, xa nhất!
Brasil, viết ngày hôm nay, 8/4/2012 lúc 09:48 AM