Gặp bạn Khôi sau gần 40 năm rời Trường NLS Bảo Lộc trong dịp Họp mặt 1/1/2012 tại Sài Gòn, vỏn vẹn vừa tròn 1 tháng thì nghe anh mất, thế là lời hứa anh sẽ ghé nhà tôi trong dịp đi ra miền Trung chẳng bao giờ thực hiện được! Thật là buồn quá Khôi ơi! Thôi thì cũng mong linh hồn anh nhẹ gánh thong dong về miền Lạc cảnh. Cõi trần này thiết nghĩ cũng chẳng gì vui hơn!