TIẾC THƯƠNG VĂN CÔNG BÔNG
(lớp Mục súc 1970 - 1973)
 
昏 降 懷 望
我 門 同
  靜 月 落
意 情和 終 冬
 
公 棒 朋
與 我 門 一
樂 觀 儒
期 望 未
 
公 棒
清 醒  江 齊
和 樂 景
我 門 提 攜
 
Hoàng hôn giáng, hoài vọng
Ngã môn đồng, tâm hồng
Thâm dạ tịnh, nguyệt lạc
Ý tình hòa, chung đông.
 
Văn Công Bông bằng thâm
Dữ ngã môn nhất tâm
Lạc quan Nho tự khóa
Kỳ vọng vị hoàn tầm.
 
An tâm, Công Bông hề
Thanh tỉnh quá giang tề
Nho tự hòa lạc cảnh
Ngã môn hữu đề huề.
 
Bông (âm Nôm)
 
 
Hoàng hôn buông xuống,
vẫn chờ mong
Chúng ta đồng cảm
trái tim hồng
Trong đêm thanh vắng,
vầng trăng khép
Ý tình hòa hợp
lúc cuối đông.
 
 
Văn Công Bông ơi, hỡi Công Bông
Bạn cùng chúng tôi chung một lòng
Từ lớp chữ Nho lạc quan lắm
Nay còn dang dở những ước mong...
 
Công Bông ơi, bạn hãy yên lòng
Bình thản thảnh thơi lúc qua sông
Nơi cõi lạc, chữ Nho cùng bước
Mãi chúng ta vẫn bạn tâm đồng.
 
Thầy Châu Kim Lang
và các bạn lớp chữ Nho
Cùng Tác Giả / Đề Tài