Lần đầu tôi gặp Nguyễn văn Đạo trong ngày tiền Đại Hội NLS kỳ 2, năm 2005 tại nhà chị Đồng Thị Anh. Với gương mặt hiền với bộ râu rất là đẹp. Tôi nhận được câu chào đầu tiên là "Kính Anh" rất lễ phép và thật dễ thương.

Với tất cả những người NLS, Đạo đều dùng câu chào là: "Kính Anh"  hay "Kính Chị".

Khi dự tiệc, Đạo lúc nào cũng tươi cười, trên tay cầm lon bia và nói với: "Quá đã" rồi cùng cười ha hả.

Vợ chồng Đạo - Hương lúc nào cũng lo lắng cho tập thể gia đình NLS, tổ chức ăn uống trong những kỳ hậu Đại Hậu và những buổi thăm viếng thường xuyên hay những người khách phương xa đến.

Riêng vợ chồng tôi nợ Đạo rất nhiều, nhất là lúc con tôi bị tai nạn. Đạo đã chăm lo tụi tôi, thường xuyên thăm viếng con tôi trong khoảng thời gian dài vừa qua.

Nay Đạo đã về nước Chúa làm sao chúng tôi đền đáp lại ân tình của Đạo đây?

Xin cuối đầu cầu nguyện cho linh hồn của Đạo được an lành nơi nước Chúa.

Xin  từ giã người em của tôi bằng câu nói: "Kính Em"

Đặng Tấn Lung                       

Cùng Tác Giả / Đề Tài