Thôi thì chàng muốn đi đâu
Miễn là đừng mất... "phân" nào của tôi!
Về nhà chàng trả bài trôi
Bài nào cũng thuộc, đủ rồi, khỏi ghen!
 
Sang Mỹ, chàng bớt lèng phèng
Ngày "bay" mười tiếng, ho hen đã đời.
Về nhà chàng muốn ... hết hơi
Vào phòng "hạ cánh" là Chàng ngáy rân!
 
Bạn bè tôi ở xa gần
Khen tôi có phước, đặc ân về già
Tôi cũng vui vẻ vào ra
Làm tròn phận vợ ở nhà chăm lo.
 
Sáng dậy đi tập sì po (sport)
Rồi ghé qua chợ vòng vo ăn hàng
No bụng tôi mới đi sang
Mướn phim tình cảm Ðại Hàn về xem.
 
Ba năm thì chẳng còn xa
Mà sao vẫn thấy như là xa xôi!
Chàng nay tóc bạc hết rồi
Thêm ba năm nữa, đồi mồi trổ da.
 
Chàng nay đã chậm là đà
Thêm ba năm nữa chắc là đứng luôn!
Càng nghĩ thì càng thấy buồn
Làm sao tune up tròn vuông con người?
 
Làm sao thay parts ai ôi?
Trời sinh chỉ có vậy thôi hỡi Trời?
Khi trẻ làm việc...hết hơi
Sáu lăm nghỉ việc ngồi chơi, cười cười
 
Rì-thai như vậy hết vui
Ước gì có được chút tiền để bank
Nghỉ việc chàng khỏi băn khoăn
Chàng còn vớt vát lăng nhăng cuộc đời!

TS Nhặt Lượm

Cùng Tác Giả / Đề Tài