Bắc thang lên hỏi ông trời
Ðời con đau khổ đã nhiều ... thấu chăng ?
Ông trời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!

Vài năm sau.... lại bắc thang...

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con nó quái, dữ như bà chằng
Ông Trời ổng trả lời rằng
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày

Sợ quá leo xuống... leo lên hỏi tiếp...

Bắc thang lên hỏi ông trời
Kiếp này con có bỏ nàng được không
Ông Trời ổng trả lời rằng
Tao còn chưa được xá chi là mày

Lén lén leo xuống... hậm hực...leo lên tiếp ...

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng
Ông Trời ngó xuống trả lời
Mày bỏ được nó thì tao con mày
 
Cảm thông ... leo xuống ... nhưng còn một nổi niềm riêng ...

Bắc thang lên hỏi ông trời
Bấy lâu bị liệt ... vợ buồn vợ chê
Sao mày lại quá u mê
Via-gra thần dược ... vợ mê tới già!

Mừng quá ... leo xuống ... vội chạy đi mua liền một lúc 10 kílô

(tại có tánh lo xa đó mà) ... nhưng rồi ...

Bắc thang lên hỏi ông trời
Thuốc thang, rượu bỗ ... chẳng nào tới đâu
Ông trời vẻ mặt rầu rầu
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!

Rã rời ... leo xuống ... nhưng mà tu ở đâu bi giờ ?

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vào chùa sư nữ trù trì được chăng ?
Ông trời nháy mắt cười rằng
Chờ tao một tí tao thăng với mày!

Thế à!

Lượm lặt 2008

Cùng Tác Giả / Đề Tài