Bác sĩ: Đúng vậỵ
Bệnh nhân: Sau đó một thời gian, vợ tôi sinh được một đứa con trai. Vậy là con ghẻ của tôi tức là mẹ kế tôi đồng thời là chị ruột của đứa con tôi lại là bà nội nó. Nói một cách khác: con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi.
Bác sĩ: Có lý.
Bệnh nhân: Như vậy có nghĩa là vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành bà dì của mẹ nó. Đương nhiên, đứa con tôi là cháu tôi và tôi là ông nội tôi và là anh của vợ tôi. Bác sĩ coi chỉ lẩn quẩn trong các xưng hô ở gia đình mà tôi phát điên lên.
Bác sĩ: : Mẹ kiếp! Việc ông có điên hay không tôi chưa biết, nhưng nghe ông kể mà tôi muốn phát điên mất thôi!!!
Cùng Tác Giả / Đề Tài