”Ấy ơi, ấy hãy vào đây,

Cho em đổi lại cái quần chút coi

Cái quần duy nhất của em,

Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi ….” 

Lần đầu nhìn thấy nàng cười

Thân tôi run rẩy như người mắc phong

Nàng che tấm vải ngang hông

Để tôi ngượng ngịu chẳng mong trả quần... 

Tỉnh chiêm bao dạ bần thần…

Có nên giữ lại cái quần làm tin?

Nguyễn Văn Đạo sưu tìm

(Không rõ tác giả)

Cùng Tác Giả / Đề Tài