Chị Châu Ngân Lê mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức tài nghệ vẽ trên chảo nóng được cho biết là của một cô gái người Việt.