Nội Quy Trang Nhà

nlsbaoloc.info

Điều I: www.nlsbaoloc.info  là danh xưng trang nhà cuả hội cựu học sinh trường trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc. 

Điều II: Trang nhà www.nlsbaoloc.info là một đơn vị trực thuộc Hội. Đây là trang nhà mang tiếng nói chính thức của hội cựu học sinh trường trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc; đây sẽ là nhịp cầu nối lại vòng tay cuả các cựu thầy cô và học sinh hiện đang cư ngụ trên toàn thế giới. Tạo cơ hội dễ dàng cho thầy cô và bạn bè tìm lại nhau, được ngồi gần nhau hơn, và cùng ôn lại những kỷ niệm hoặc trao đổi kiến thức. 

Điều III: Chúng ta đến với trang nhà trong một tinh thần tương thân, tương trợ, đoàn kết, xây dựng và thân hữu dưới chung một mái nhà. Để việc thực hiện được hữu hiệu, chúng tôi mong tất cả anh chị cùng giúp một tay trong các vấn đề dưới đây:  

Điều IV: Bạn đồng ý không đưa lên trang nhà những bài vở hay hình ảnh mang tính chất không đúng sự thật, vi phạm thuần phong mỹ tục, chỉ trích đời tư cá nhân, phỉ báng bôi nhọ một cá nhân, đoàn thể hay tôn giáo. Nếu vi phạm, trang nhà dành quyền từ chối và xoá đi. 

Điều V: Không đưa lên trang nhà những tài liệu mang tính chất vi phạm chủ quyền, ngoại trừ chủ quyền là chính bạn. 

Điều VI: Tất cả những bài vở hay tin tức mang tính chất phiền nhiễu, quảng cáo, trang nhà dành quyền từ chối và xoá đi. 

Điều VII: Tất cả những bài vở hay những trao đổi trên diễn đàn mang tính chất chính trị sẽ được từ chối và loại bỏ. 

Điều VIII: Người viết hoàn toàn chịu trách nhiêm về nội dung bài vở của mình hay các trao đổi phát biểu trên diễn dàn. Nội dung các bài viết và những trao đổi trên diễn đàn là cuả riêng người viết và không nhất thiết phản ảnh đường lối sinh hoạt của hội và trang nhà; và chúng tôi dành quyền bôi bỏ trong nhu cầu cần thiết. 

Điều IX: Trong trường hợp có những vấn đề liên quan đến pháp luật, trang nhà dành quyền tiết lộ các tin tức liên quan đến cá nhân người có trách nhiệm. 

Điều X: Bạn được quyền đăng ký, chọn tên hiệu và khẩu lệnh riêng và không phổ biến cho ai ngoại trừ chính bạn. Tránh dùng những tên hiệu khiếm nhã hay tục tĩu. Bạn cũng không được quyền dùng tên hiệu và khẩu lệnh cuả người khác để đưa bài lên trang nhà hay vào diễn đàn. 

Điều XI: Mổi lần bạn đưa bài vở hay vào diễn đàn, điạ chỉ IP cuả bạn sẽ được trang nhà ghi lại và lưu trữ.  

Điều XII: Vì trang nhà và diễn đàn là nơi công công, xin các anh chị hội viên nên tôn trọng bản thân và những hội viên khác