alt

TIN BUỒN

 Anh Trần Kim Giảng
Phu quân của Chị Trần Thị  Bạch Tuyết CN 66-69
 
Mãn phần ngày 18 tháng 03 năm 2024 tại Thành Phố Mỹ Tho,Tiền Giang, Việt Nam
Hưởng Thọ 75 tuổi
 
Xuân Liễu cùng các bạn đồng khóa 66-69 chia buồn cùng bạn Tuyết và Tang Quyến
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Chị Trần Thị  Bạch Tuyết và Tang Quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Anh Trần Kim Giảng sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU