alt

TIN BUỒN

 Chị Châu Thị Tuyết 
Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc, CN 66-67
 
Mãn phần ngày 8 tháng 03 năm 2024 tại Fontana, Nam California 
Hưởng Thọ 77 tuổi
 
Các bạn cùng  khóa xin chia buồn cùng gia đình chị và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Chị sớm đạt ước nguyện tái hợp cùng hương linh phu quân, Anh Mai Văn Phụng
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Chị Châu Thị Tuyết và Tang Quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Chị Châu Thị Tuyết sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU