alt

Tin Buồn

Anh Nguyễn Khắc Hiếu
(Cựu Hoc Viên NLS Bảo Lộc, Canh Nông 70)
Mãn phần ngày 25 tháng 2 năm 2024 tại Việt Nam
Hưởng Thọ 75 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại tư gia số 19D/2 Ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Sài Gòn
 
CHƯƠNG TRìNH TANG LỄ:
 
Lễ Nhập Quan:
Ngày 25 tháng 2 năm 2024 Lúc 2 giờ chiều
Lễ Động Quan:
Ngày 27 tháng 2 năm 2024 Lúc 1 giờ chiều
Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến Chị Trần Kim Thạnh và Tang Quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Anh Trần Thanh Cảnh sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU