alt

Tin Buồn

Thầy Trần Ngọc Xuân
Cựu Giáo Sư Trường Trung Học NLS Bảo Lộc
 
Mãn phần ngày 03 tháng 09 năm 2023 tại Tây Ninh
Hưởng Thọ 88 tuổi
 
CHƯƠNG TRìNH TANG LỄ:
 
Linh Cữu được quàn tại gia số 2 đường 64 Phường Tân Phong, Quận 7, Sài Gòn
 
Lễ Nhập Quan, Phát Tang: Chủ Nhật ngày 03 tháng 09 năm 2023 lúc 15:00 giờ
 
Lễ Động Quan: Thứ Ba, ngày 05 tháng 09 năm 2023 lúc 06:00 giờ sáng.
Linh Cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài Hóa Thân Đa Phước Viên
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Thầy Trần Ngọc Xuân và Tang Quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Thầy Trần Ngọc Xuân sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU